دبير شوراي هماهنگي مديريت بحران خبرداد
شهرستان گناباد گرمترين روز تاريخ 24 ساله را سپري كرد

به گزارش دبير شوراي هماهنگي مديريت بحران ، در حاليكه هنوز 11 روز به آغاز تابستان مانده است ، دماي هواي شهرستان گناباد به 43 درجه رسيد

 

 

 

 

garma

براساس اين گزارش ، روز شنبه 18/3/92 دماي هواي شهرستان گناباد به 43 درجه سانتيگراد رسيد . اين ميزان گرما در 8 سال گذشته بي سابقه بوده است .

حسين مرادي در ادامه افزود : طي 24 سال گذشته نيز تنها يك روز گرمتر از دماي فوق در شهرستان گناباد سابقه داشته است .

بنظر ميرسد خشكساليهاي مكرر 17 سال گذشته در افزايش دماي شهرستان موثر بوده است .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی