اقبال گسترده مردم به نماد «مدیریت جهادی»
دكترقالیباف پیشتاز نظرسنجی‌ها

نتایج سه نظرسنجی معتبر و علمی نهادهای حاکمیتی حکایت از اقبال گسترده مردمی به محمد باقر قالیباف دارد. در هر سه نظرسنجی قالیباف با فاصله زیاد از رقبای خود در صدر قرار دارد.

entekhabat

در هر سه نظرسنجی قالیباف با فاصله زیاد از رقبای خود در صدر قرار دارد. این در حالی است که هنوز به صورت جدی برنامه های تبلیغاتی قالیباف آغاز نشده است و وی هنوز در صدا و سیما برای بیان برنامه های خود حضور نیافته است.


نتایج این سه نظر سنجی معتبر و علمی که بعد از اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها انجام شده و به طور مشخص مربوط به سه روز گذشته است به این شرح است؛

نظر سنجی اول

قالیباف: 28 درصد

جلیلی:3/ 11 درصد

ولایتی:1/ 11 درصد

رضایی:2/ 8 درصد

حدادعادل:4 /6 درصد

عارف:2/ 5 درصد

روحانی2/ 3 درصد

غرضی 09/. درصد

نظرسنجی دوم

قالیباف: 30 درصد

ولایتی:12 درصد

جلیلی:12 درصد

سایر نامزدها زیر ده درصد


نظرسنجی سوم
قالیباف: 30 درصد

جلیلی:12 درصد

ولایتی:11 درصد

رضایی:7 درصد

حدادعادل:7 در صد

عارف 6 درصد

روحانی :3 درصد

غرضی06/. درصد

منبع : فرارو

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی