قضاوت حق‌وردی و جهانبازی برای سرخابی‌ها

مربی ناکام به دلیل مشکلات ارزی دیپورت شد/ جوراندیرو رفت