كتاب كاخك منتشر شد

كتاب كاخك به همت آقاي سعيد رضايي كاخكي در 148 صفحه منتشر شد

ketab

کتاب سه گام تا موفقت جدیدترین اثررضا مقیمی کاخکی منتشر شد

ketabجدید ترین اثررضا مقیمی کاخکی منتشر شد

گوهر زرین قبا منتشر شد

bookاین کتاب توسط انتشارات نی نگار مشهد به چاپ رسیده و موضوع آن داستان های فارسی قرن ۱۴ می باشد .

 

 در این کتاب میخوانیم:

این داستان مجموعه ای از تلخی ها و شیرینی های سرزده از گریبان خیال و خاطره است.

من خاطرات روشن و تاریک زندگیم را از زمان هشت سالگی به یاد دارم.دورانی که یاد آور شادی های کودکانه،دوستی های ذلال و سرخوشی های بی پایان است روزگاری که محیط زندگی از هر حیث فراهم،بدی و زشتی برای ما معنی و مفهومی نداشت نام نیک پدر و مادر مایه سعادت بود،پدرم نظامی و مادرم دبیری مدبر و توانا بود……

………در هر صورت راهی زین آباد شدم،معلم آنجا با اضطراب در انتظار ورود من بود.در همان ساعت اولیه ورود تحویل و تحول انجام شد،آقا معلم آشفته و نگران بود که هرچه سریعتر عازم دیار شود،او عذرخواهی کرد و علت را کوتاه عنوان کرد که نوزادی در راه دارد،و نگرانیش بعلت عدم امکانات در آن منطقه بود….. .

منبع: گناباد نت