هر کس تصور کند مردم منهای ولی‌فقیه از او استقبال می‌کنند در توهم است

ناوگان دریایی ارتش به دومین منطقه استراتژیک نفتی جهان می‌رود؟