فرمانده انتظامی شهرستان بجستان اعلام کرد:
فوت يك مسافر 16 ساله بر اثر گاز گرفتگي

gaz gereftegiسه مسافر که به قصد استراحت در مجتمع رفاهی امام رضای بجستان چادری بر پا کرده بودند برای گرم شدن از گاز پیک نیک استفاده کردند.

 

فرمانده انتظامی شهرستان بجستان اعلام کرد: سه مسافر که به قصد استراحت در مجتمع رفاهی امام رضای بجستان چادری بر پا کرده بودند برای گرم شدن از گاز پیک نیک استفاده کردند.
سرهنگ وفایی افزود: پلیس پس از دریافت گزارشی مبنی بر مشکوک بودن این چادر آن را بازرسی کرد و سه جوان را که دچار گاز گرفتگی شده بودند از چادر بیرون آورد.
وی گفت:یک نفر از مسافران که جوان 16 ساله ای بود بر اثر استنشاق گاز منواکسید کربن فوت کرده بود و دو نفر دیگر به شدت مسموم شده بودند که به بیمارستان منتقل شدند.
پزشک قانونی هم علت مرگ جوان 16 ساله را مسمومیت با گاز منواکسید کربن اعلام کرد.

منبع: واحد مركزي خبر