دایره آتش نشانی گناباد اعلام کرد
توصیه های ایمنی را جدی بگیرید (2)

دایره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گناباد با توجه به نزدیک شدن پایان سال و پیشگیری از بروز حوادث ناگوار برای خانواده ها و جوانان عزیز توصیه هایی ارائه کرده است

 0009

توصيه هاي ايمني چهارشنبه سوري دايره آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري گناباد
1.    از آتش بازي کودکان جلوگيري کنيد .
2.    از آتش زدن بوته و هيزم در کنار خودروها و مواد قابل اشتعال بپرهيزيد .
3.    از پارک خودروها در گذرگاها و کوچه هاي کم عرض بپرهيزيد .
4.    مايعات و مواد آتش زا از جمله نفت ، بنزين و کبريت را در اختيار و يا در دسترس کودکان قرار ندهيد .
5.    انباري و زير زمين و هر نقطه اي از منزل را که احتمال مي دهيد فرزندانتان از آن به عنوان محل اختفا و نگهداري مواد محترقه استفاده کنند مورد بازرسي مکرر قرار دهيد .
6.    هيچ گاه براي سرگرمي آتش روشن نکنيد .
7.    هنگام آتش زدن بوته و هيزم بايد توجه داشت زمين محل مسطح و هموار باشد و بهتر است روي زمين خاکي يا سطح بتوني باشد.
8.    در صورتي که لباس گشاد بر تن داريد از نزديک شدن به آتش يا پريدن از روي آن جداً خوداري کنيد .
9.    از بازي با وسايل و مواد محترقه خودداري کنيد .
10.    خوب است بدانيم انفجار فقط 250 گرم مواد ساخت ترقه مي تواند يک آپارتمان را به شدت تخريب کند ضمن اينکه شيشه هاي ساختمانهاي مجاور نيز در اثر اين انفجار شکسته خواهد شد .
11.    نگهداري مواد محترقه نياز به مراقبت و شرايط خاصي دارد و قرار گرفتن آنها در کنار حرارت و يا در هواي گرم و در جيب يا دست افراد ايجاد انفجار و اشتعال مي کند .
12.    براي پيشگير از پرتاب موشک ، فشفشه و ساير مواد آتش زا به داخل منازل از باز گذاشتن پنجره ها در چهار شنبه سوري خودداري نماييد .
13.    از خريد ، نگهداري و استفاد از مواد محترقه توسط فرزندان خود ممانعت کنيد .

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی